åndedretts helse

Hva er syndbyggesyndrom?

Leger kaller et sykehussyndrom (fra det engelske ordet " sick building syndrome ") en spesiell patologisk tilstand, hvis symptomer ikke virker uforklarlig når man besøker bestemte bygninger eller arbeidsstrukturer i lang tid.

Med andre ord er sykehussyndrom en lidelse som oppstår, uten tilsynelatende grunn, først etter at enkelte byggekonstruksjoner har eksistert lenge.

I typiske symptomer på sykehussyndrom er:

  • Hodepine og svimmelhet
  • kvalme
  • Generell smerte
  • Tretthet og ekstrem tretthet
  • Mangel på konsentrasjon
  • Dyspné eller brysttrykkfølelse
  • Øye- og halsirritasjon
  • Irritasjon til nesepassene og en rennende nese
  • Irritasjon og kløe i huden

Disse symptomene kan vises alene eller i forbindelse med hverandre. Hver pasient representerer derfor en sak i seg selv, for eksempel kan to syke mennesker som går på samme bygning, lide av ulike lidelser.

Endelig en nysgjerrighet : for mange pasienter som forlater strukturen som er ansvarlig for symptomatologien, er årsaken til umiddelbar lindring; men det er en helt midlertidig effekt, fordi symptomene kommer tilbake når de vender tilbake til den fornærmende bygningen.