narkotika

Desloratadin ratiopharm

Hva er Desloratadine Ratiopharm?

Desloratadin ratiopharm er et legemiddel som inneholder det aktive stoffet desloratadin. Det er tilgjengelig som tabletter (5 mg).

Desloratadine ratiopharm er et "generisk legemiddel". Dette betyr at Desloratadine ratiopharm ligner på et "referansemedisin" som allerede er godkjent i EU (Aerius). For mer informasjon om generiske medisiner, se spørsmål og svar ved å klikke her.

Hva brukes Desloratadine ratiopharm til?

Desloratadine ratiopharm brukes til å lindre symptomene på allergisk rhinitt (betennelse i nesepassasjer forårsaket av allergi, for eksempel høysnue eller allergi mot støvmidd) eller urticaria (hudsykdom forårsaket av allergi, hvis symptomer inkluderer kløe og utslett).

Legemidlet kan kun fås på resept.

Hvordan brukes Desloratadine ratiopharm?

Anbefalt dose for voksne og ungdom (12 år og eldre) er 5 mg en gang daglig.

Hvordan virker Desloratadine Ratiopharm?

Det aktive stoffet i Desloratadine ratiopharm, desloratadin, er et antihistamin. Det virker ved å blokkere reseptorene som histamin, et stoff i kroppen som forårsaker allergiske symptomer, vanligvis festes. Når reseptorene er blokkert, mislykkes histamin til å produsere sin effekt, og dette fører til en reduksjon i allergi symptomer.

Hvordan har Desloratadine ratiopharm blitt studert?

Fordi Desloratadine Ratiopharm er et generisk legemiddel, har studier hos pasienter blitt begrenset til test for å bestemme dets bioekvivalens til referansemedisin, Aerius. To medisiner er bioekvivalente når de produserer de samme nivåene av aktiv ingrediens i kroppen.

Hva er fordelene og risikoen for Desloratadine ratiopharm?

Fordi Desloratadine Ratiopharm er et generisk legemiddel og er bioekvivalent med referansemedisinen, anses dets fordeler og risiko for å være det samme som for referansemedisinen.

Hvorfor har Desloratadine ratiopharm blitt godkjent?

CHMP konkluderte med at Desloratadine ratiopharm i samsvar med EUs krav har vist seg å ha sammenlignbar kvalitet og være bioekvivalent med Aerius. CHMP vurderte derfor at, som for Aerius, oppveier fordelene de identifiserte risikoene og anbefalte tildeling av markedsføringstillatelsen for Desloratadine ratiopharm.

Ytterligere informasjon om Desloratadine ratiopharm

Den 13. januar 2012 ga European Commission en markedsføringstillatelse gyldig i hele EU for Desloratadine ratiopharm.

For mer informasjon om behandling med Desloratadine ratiopharm, les pakningsvedlegget (også en del av EPAR) eller kontakt lege eller apotek.

Siste oppdatering av dette sammendraget: 12-2011.