åndedretts helse

Fet lungemboli: mulige årsaker

Den fede pulmonale embolien er en bestemt form for lungeemboli, på grunn av tilstedeværelsen av en fett klump i et av karene som bærer blod til lungene; klump av fett som har løsnet seg fra kroppens fettvev og har penetrert blodet, trengte seg til blodplater og røde blodlegemer.

Men hva forårsaker løsningen og spredning av en fettpartikkel i blodet?

I de fleste tilfeller oppstår fett lungemboli etter svært alvorlige traumatiske skader, som lange beinfrakturer (tibia eller lårben) eller høyverdige forbrenninger. Mer sjelden kan det skyldes: ortopediske prosedyrer (for eksempel hofteproteser eller kneproteser), beinbiopsier, pankreatitt, fettlever, hemoglobinopatier, fettsugingstiltak, langvarig administrasjon av kortikosteroider eller osteomyelitt.