smittsomme sykdommer

Hvorfor er det vanskelig for immunsystemet å beseire Ebola?

De første cellene som påvirkes av Ebola- viruset, er viktige for immunforsvaret til den infiserte personen. Mikroorganismen forhindrer spesielt utløsningen av en reaksjon av monocytter, makrofager og dendritiske celler. Disse cellene regner som regel om at noe utenlandsk har kommet inn i kroppen, slik at de har den avgjørende oppgaven med å aktivere immunsystemet .

Det følger at infeksjonen gjør det vanskelig å utvikle en effektiv respons for å bekjempe Ebola-viruset, som dermed kan multiplisere for å invadere kroppens hovedorganer, og gir liten sjanse til overlevelse.