prostata helse

Aktiv prostatakreftovervåkning: hva er de planlagte eksamenene?

Menn i aktiv overvåkning for prostatakreft må gjennomgå periodiske besøk, som brukes til å vurdere sykdomsprogresjonen og å identifisere en forverring av tiden.

Under et aktivt overvåkingsbesøk, kan de diagnostiske evalueringstester som legen kan bruke, være: PSA-kvantifiseringstesten, digital rektalutforskning (DRE), prostatabiopsi og / eller MR.

Men hva består disse eksamenene av og fremfor alt, hvor ofte?

Kort fortalt er PSA-kvantifiseringstesten måling av prostata-spesifikt antigen, som vanligvis er høyt hos pasienter med prostatakreft. Det utføres vanligvis hver 3-6 måneder.

Digital rektal utforskning er palpasjon av prostata, utført av legen gjennom endetarmen. Det utføres vanligvis hver 6-12 måneder.

Prostatabiopsi består i å ta en liten prøve av prostatavev og i den etterfølgende laboratorieanalysen av sistnevnte. Generelt må den første kontrollen utføres ett år etter diagnosen, mens de følgende etter noen år fra hverandre.

MR utføres bare dersom PSA-testen og DRE viser tegn på forverring av situasjonen.