narkotika

Medisiner til behandling av amyotrofisk lateral sklerose

definisjon

Amyotrofisk lateralsklerose er en alvorlig nevrodegenerativ patologi, hvor målet er motorneuroner plassert i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmargen).

Sannsynligvis er denne patologien bedre kjent med akronymet "ALS", men det er også kjent som Gehrigs sykdom eller motornervesykdom.

Vanligvis forekommer ALS hos pasienter over 50 år.

årsaker

Som nevnt er amyotrofisk lateral sklerose forårsaket av en progressiv degenerasjon av motorneuronene. Den nøyaktige årsaken til dette fenomenet er imidlertid ikke fullt ut identifisert. Det er imidlertid mange hypoteser om det.

Blant de mulige årsakene som kan hypoteses, kan favorisere utviklingen av neuronal forverring, vi husker: nærværet av en familiehistorie av ALS, en ubalanse i nivåene av glutamat i cerebrospinalvæsken (som kan forårsake toksisitet mot motorneuroner), dannelsen av proteinaggregater innen motorneuroner, akkumulering av giftige giftige stoffer i motorens nerveceller, en mitokondriell dysfunksjon, mangel på nevrotrofe vekstfaktorer inne i motorneuronene og en funksjonsfeil i gliaceller.

Videre ser det ut til at personer med røykevaner og individer utsatt for kjemikalier eller bly og andre metaller har større risiko for å utvikle ALS.

symptomer

Symptomene på ALS begynner vanligvis å komme fra øvre og nedre lemmer, hender og føtter og spre seg så til alle kroppens muskler, inkludert respiratoriske seg.

Pasienter med ALS kan derfor oppleve symptomer som vanskeligheter med å gå, svakhet i bena og armer, tremor, tale og svelging, muskelkramper, manglende evne til å opprettholde riktig holdning, felles stivhet, heshet, hvesenhet og pust kort.

Disse symptomene virker gradvis og har en tendens til å bli verre over tid.

I den siste fasen av sykdommen er pasientene lammet, derfor er de tvunget til å bruke rullestolen, de er ikke lenger i stand til å snakke og spise.

Sykdommen påvirker også respiratoriske muskler, derfor må pasientene ha mekanisk ventilasjon for å puste.

Informasjon om SLAs - Narkotika til behandling Amyotrofisk lateral sklerose er ikke ment å erstatte det direkte forholdet mellom helsepersonell og pasient. Rådfør deg alltid med legen din og / eller spesialisten før du tar ALS - Narkotika for å behandle amyotrofisk lateral sklerose.

narkotika

Dessverre er det for tiden ingen medisiner for behandling av ALS. Konsekvensene av denne sykdommen er alltid tragiske. Vanligvis oppstår død på grunn av alvorlig respiratorisk svikt, etter en periode på omtrent 3-5 år fra sykdomsbegyndelsen.

Imidlertid er det et stoff som brukes til behandling av ALS: riluzole. Dette legemidlet synes å være i stand til å bremse sykdomsforløpet, men ikke å stoppe det. Videre varierer responsen på terapi fra pasient til pasient, og resultatene er ikke alltid som forventet.

Ved siden av en mulig riluzolbasert terapi utføres derfor en symptomatisk type behandling, med sikte på å redusere - så langt som mulig - symptomene som induseres av sykdommen.

Pasienter med ALS kan bli hjulpet gjennom fysioterapi, talebehandling og ergoterapi. I de siste stadier av sykdommen brukes imidlertid mekanisk ventilasjon og kunstig fôring.

Endelig er det ikke uvanlig for ALS-pasienter å oppleve depresjon; Derfor kan selv psykoterapi i disse tilfellene hjelpe.

riluzol

Som nevnt er riluzole (Rilutek ®, Riluzole Zentiva ®) det eneste legemidlet som nå er godkjent for behandling av ALS. Denne aktive ingrediensen virker ved å redusere frigjøringen av glutamat i hjernen og ryggmargen. Den reduserte sekresjonen av denne kjemiske messenger kan være nyttig for å forhindre motorisk neurondegenerasjon som karakteriserer amyotrofisk lateralsklerose.

Riluzole er tilgjengelig for oral administrasjon i form av tabletter eller oral suspensjon.

Dosen av stoffet som vanligvis brukes er 50 mg, som skal tas to ganger om dagen, med et intervall på 12 timer mellom en administrasjon og en annen. Det er svært viktig at riluzole alltid tas på samme tid på dagen (for eksempel om morgenen og om kvelden).