øyehelse

Hvilke former for fargeblindhet finnes?

Fargeblindhet (eller dyskromatopsi ) er en endret oppfatning av farger. Begrepet brukes til å definere mange forskjellige feil, men det er forskjellige former og grader av alvorlighetsgrad.

De som er berørt, er ikke i stand til (eller er bare delvis i stand til) å gjenkjenne visse nyanser. I den vanligste formen, er colorblind ikke i stand til å selvsagt skille mellom rødt og grønt. I protanopi er det ikke særlig følsomhet for rødt, mens det i deuteranopia er det grønt. Tritanopia er sjeldnere, det er manglende evne til å se blå og gul.

De som er rammet av protanopi, deuteranopi eller tritanopi har en tofargesyn (dvs. de ser bare to farger), siden de ikke oppfatter en av de tre primære fargene (blå, grønn eller rødgul).

I lysformer er oppfatningen av farger bare litt modifisert i forhold til normen (enkelt mangler noen toner fra fargespektret); i den mest uttalt fargeblindhet er total ( achromatopsia ), derfor er visjonen monokromatisk, "i svart og hvitt".