helse

Morbiditet og sykelighet: Hvilke forskjeller?

Morbiditet og sykelighet er statistiske indekser brukt i epidemiologi for å vurdere alvorlighetsgraden av en sykdom.

  • Morbiditet (eller morbiditetsrate) uttrykker forholdet mellom antall pasienter og den totale populasjonen som studeres. Derfor, hvis en sykdom har en høy sykelighet i Italia, betyr det at mange italienere er rammet av denne sykdommen.

    Morbiditet kan også beregnes i mye mindre og svært spesifikke populasjonsprøver, for eksempel ved å bare undersøke dem som bor i nærheten av en termoforsterker eller kvinner over 50 år.

  • Morbiditet uttrykker forholdet mellom antall pasienter registrert i en gitt periode og total populasjon under studien. Det er derfor en indeks som kan overlappes på den forrige (det er ikke ved en tilfeldighet at det ofte brukes som et synonym for morbiditet), men som det legges større vekt på det tidsmessige elementet.

    Morbiditet er mye brukt i yrkesmedisin for å beregne arbeidsaktivitet tapt på grunn av en sykdom.

En forkjølelse er for eksempel en tilknyttet sykdom:

  • svært sykelig (eller svært sykelig hvis de to begrepene brukes som synonymer, derfor vurderer dem som forholdet mellom antall italienere som lider av forkjølelse og den totale befolkningen i Italia)
  • og lav morbiditet (hvis det regnes som antall arbeidsdager som er tapt på grunn av sykdommen, som er mild, forhindrer vanligvis ikke å gå på jobb).