anatomi

Anterior Tibial

Tibialis fremre muskel er den mest mediale av de fire fremre benmusklene.

Den stammer fra en stor overflate av tibiaens sideflate (lateral kondyl og øvre halvdel av tibia), fra den superomediale delen av den interosseøse membranen, fra den crural fascia og fra den intermuskulære septum.

Den trekantformede muskelbukken slutter i en senne som settes inn på plantarflaten av den mediale kjeveformede benet og av metatarsalbenet.

Det samler overfladisk med den crural fascia, dypt med den interosseøse membranen, medialt med tibia og lateralt med extensor musklene i fingrene og storetåen.

Med sin handling bøyer den dorsalt, addukter (bak) og roterer foten.

Den er innervert av de dype peroniere (L4-L5)

ORIGIN

Lateral condyle (Gerdy's tubercle) og øvre halvdel av tibia sideflate, superomedial del av interosseøs membran, crural fascia, intermuscular septum

INSERTION

Tuberkel av den første cuneiformen og basen av den første metatarsalen

ACTION

Flekserer dorsalt, addukter (liggende) og roterer foten medialt

innervasjon

Dyp peroneal nerve (L4-L5)

Øvre lemmerNedre lemmerbagasjerommagenartikler