fysiologi av trening

Kraft, kapasitet, utbytte, latens og forfriskning av energimekanismer

definisjoner

  • Kraft : mengde energi (ATP) produsert i tidsenheten. MOTOR HORSES.
  • Kapasitet : total mengde ATP som kan syntetiseres dersom alle energisubstrater som er tilgjengelige for den metabolske banen, ble konsumert. Hvor mye gassolje er i tanken
  • Energiutbytte : ATP-moler syntetisert pr. Mol innledende substrat konsumert. KM MED EN LITER.
  • Latency : tid som kreves for å oppnå maksimal effekt som kan leveres av metabolismen
  • Forfriskning : Tid som kreves for rekonstituering av systemet
Syntese mekanismer av ATPKraft i mol ATP per minuttKapasitet i mol av totale ATPUtbytte i mol ATP per mol substratventetidforfriskninger
Anaerob alaktesyre3.80.41 mol ATP per mol fosfokreatinFraksjoner av et sekundVeldig kort (noen få sekunder)
Anaerob laktat1.91.22 mol ATP per mol glukose

3 mol ATP per mol glukose fra glykogen

10-15 sekunderKort (20-40 minutter)
aerobic1infinity36-38 mol ATP per mol glukose

129 mol ATP per mol palmitat

45-180 sekunderVeldig lang (36-48 timer)

diagrammer

Tid kreves for maksimal aktivering (latens) av de ulike energisystemene