tilsetningsstoffer

E552 - E553 - Kalsium-, Magnesium- og Talksilikater

E552 SOCCER SILICATE → SEE 553a

E553a MAGNESIUMSILIKAT ELLER MAGNESIUM TRISYLIKAT

Magnesium- eller magnesiumtrisilikatsilikat er en forbindelse som har en anti-caking, hjelpestoff og støttefunksjon for aromaer og fargestoffer.

Det kan være inneholdt i forskjellige produkter, som tyggegummi, bordsalt, brødsubstitutter, oster, kosttilskudd, og i noen desserter fordi det virker som et frigjøringsmiddel.

For øyeblikket er det motstridende teser om effekter som dette additivet kan ha på menneskers helse: Noen forskere tror at det kan være en forurensning av produktet med asbest, og dette kan utgjøre en risiko for lungene (etter mulig innånding av talkum med asbest); Andre forskere, derimot, anser det uskadelig for menneskers helse som det ikke absorberes av kroppen.

For tiden, gitt de ulike hypotesene om virkningen av dette additivet, utføres mer grundig forskning.

ADI DOSE: ikke bestemt

E553b TALCO → se E553a

Det kan være til stede i ulike produkter, for eksempel harde oster, kosttilskudd, søte tabletter.

E500E503E504E505E507E508E509E510
E511E512E513E514E515E516E517E520-523
E524E525E526E527E528E529E530E535-536
E538E541E544-E545E551E552-E553E554E558E559